y
 
Bannerbild | zur StartseiteBannerbild | zur StartseiteBannerbild | zur StartseiteBannerbild | zur StartseiteBannerbild | zur StartseiteBannerbild | zur Startseite
Deutsch Englisch Tschechisch
Link zur Seite versenden   Druckansicht öffnen
 

Historie

Od 16. do 19. století byl Schneeberský revír největším světovým nalezištěm kobaltových rud, ze kterých se vyráběla proslulá kobaltová modř. K nejdůležitějším památkám kobaltového hornictví se řadí stoupovna Siebenschlehen. Tato úpravna náležela k dolu Siebenschlehen, prvně zmíněném k roku 1495, a sloužila k úpravě zde dobývaných rud.


Čisté rudy se nacházejí spíše výjimečně, nejčastěji se obsah kovu pohyboval mezi 1% až 20%. Před prodejem musel být zvýšen obsah užitkové složky až téměř na 100%. Největší část tohoto obohacení se uskutečnila v stoupovně, neboli puchárně. Nejdříve se rudy musely rozdrtit na potřebnou zrnitost. Hrubá vsázka se drtila na veli- kost 3 až 5 mm za sucha, zatímco jemná vsázka se rozmělnila až do podoby jemného blátíčka.
Při následném prosévání probíhalo promývání hrubé složky drcené za sucha. Promýváním se v úpravnickém procesu rozumí oddělení rudy od hlušiny. Při mokré úpravě jemné složky bylo toto blátíčko naneseno na nátřasné žlaby, na kterých probíhalo oddělení rud od hlušiny. V průběhu staletí byly vyvinuty různé typy těchto nátřasných splavů, pohyblivé jakož i statické. Odpad z úpravy na žlabech se prodával dále jako písek pro stavební účely.


Byt vedoucího úpravny byl původně umístěn nad úpravnou v hlavní budově. Podmínky pro bydlení zde byly velice špatné, a tak byl v roce 1830 postaven dům pří mo pro vedoucího úpravny. Vedle vlastního bytu v 1. patře budovy zde byla umístěna rovněž modlitebna, kuchyně a převlékárna.

 

 

Technické muzeum
Technické museum
Technické museum